Sibe organiseert opleidingen tot BelRAI gebruiker!

  • 28 juli 2021

Zowel de  federale overheid als de deelstaatregeringen van België  ondertekenden het akkoord om de  BelRAI©  als uniform beoordelingsinstrument te gebruiken in alle sectoren van welzijn en gezondheid. De BelRAI© instrumenten worden gebruikt om de noden en het functioneren van kwetsbare personen van personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen en te volgen.
De overgang gebeurt stapsgewijs. De eerste stap ging officieel in op  1 juni 2021: de diensten gezinszorg en indicatiestellers starten met het gebruik van de BelRAI©  screener.

 Om ook jullie de kans te geven om BelRAI gebruiker te worden, geven we jullie de kans om je in te schrijven voor de opleiding. Sibe organiseert drie verschillende opleidingen binnen drie Eerstelijnszones (ELZ Oostende-Bredene, ELZ Westkust & Polder, ELZ Houtland en Polder).

Sibe biedt de keuze tussen twee trajecten:

1) Opleiding tot gebruiker van de volledige BelRAI (Screener, Homecare, Long Term Care Facility)

2) Opleiding tot gebruiker van de BelRAI screener

 Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/Y6ksRX3iXpKXn9Vm9