Werkatelier signalenbeleid

In de dagelijkse werking vangen zorg- en hulpverleners en organisaties heel wat problemen of knelpunten op. Sommige problemen kan je als actor niet alleen oplossen omdat ze van structurele aard zijn (vb. te weinig ondersteuning voor tienerouders), maar wel een grote impact hebben op burgers.

Daarom is het belangrijk dat die signalen systematisch opgevangen worden om een intersectorale en/of beleidsmatige aanpak van het probleem mogelijk te maken. Daarenboven maakt het structureel signaleren deze problemen ook zichtbaar.

Een signalenbeleid heeft dus als doel om alle signalen met betrekking tot zorg en welzijn binnen de zone te centraliseren, op te volgen en naar oplossingen te zoeken zodat de situatie van alle bewoners verbetert: de financiƫle situatie, woonsituatie, (geestelijke) gezondheid, intermenselijk contact, werksituatie, enz.

Als eerstelijnszone willen we hier op inzetten vanuit onze verbindende opdracht tussen zorg, welzijn, lokale besturen en personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood.

Timing

Er zullen ongeveer 4 bijeenkomsten van 2 uur doorgaan tussen maart en juli 2023.

In mei 2023 hopen we een eerste voorstel rond het signalenbeleid voor regio ELZ Scheldekracht te formuleren. Daarin wordt de verduurzaming in de regio opgenomen alsook welke engagementen daarvoor nodig zijn.

Wil je meer weten over het werkatelier of de stand van zaken van ons signalenbeleid?