Signalentool

  • 1 september 2020

Doelstelling van de eerstelijnszone is om de samenwerking tussen zorgverstrekkers vlotter te laten lopen en meer kwalitatieve zorg en welzijn te leveren. Daarom richten wij ons tot jullie allen voor het doorgeven van signalen die te maken hebben met problemen in de gezondheids- en welzijnszorg binnen ELZ Dender.

SignalentoolMet onze signalentool zijn we vooral op zoek naar terugkerende persoons- en situatie-overstijgende problemen die door hulpverleners in de zorg- en welzijnssector, personen met een zorg en ondersteuningsnood en hun omgeving worden opgemerkt en die structurele oplossingen vragen over sectoren heen.

Deze tool werd dus niet gelanceerd voor het verzamelen en opvolgen van klachten. Voor klachten rond een bepaalde organisatie, dienst of benadering vragen we dan ook contact op te nemen met de desbetreffende organisatie/dienst.

Hoe signalen doorgeven?

Vul de signalenkaart in door hier te klikken.

Procedure

  • De signalenkaart komt terecht bij een centraal meldpunt.
  • 1 keer per kwartaal worden alle signalen besproken in de werkgroep signalenbeleid.
  • Daarna volgt er een terugkoppeling op de zorgraad en alle betrokken partners.
  • Na ieder werkjaar zullen de signalen opgenomen worden in het jaarverslag en zal er een terugkoppeling volgen op het veranderforum.

Het signalenproces grafisch samengevat