Signaleren van tekort aan medisch beschermingsmateriaal via bevraging!

  • 31 maart 2020

Hebt u momenteel een tekort aan bvb. mondmaskers om zorg te kunnen verlenen aan uw patiënt? Gelieve dit dan te laten weten via deze bevraging.

Doorloop deze bevraging zeker ook wanneer u geen tekorten ervaart, want u krijgt via deze bevraging ook de kans om eventuele overschotten ter beschikking te stellen aan andere zorgverleners. 

Maar vergeet zeker niet het webformulier van de FOD Volksgezondheid in te vullen, om uw nood aan materiaal kenbaar te maken!