Slachtofferzorg: Europese Dag van het Slachtoffer op 22/2 - www.slachtofferzorg.be

  • 22 februari 2021

Maandag 22 februari 2021 is het de Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers.

De website www.slachtofferzorg.be bestaat intussen drie jaar. Op deze website vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van deze slachtoffers en getuigen kunnen voor informatie en ondersteuning op deze website terecht. Voor verschillende feiten biedt de website specifieke informatie en wordt er dieper ingegaan op wat slachtoffers zelf kunnen doen en wie hen kan helpen. Zo werd de website onlangs aangevuld met informatie rond vandalisme, bedreiging, mensenhandel, (cyber)pesten, vluchtmisdrijf en discriminatie.

Men wil de website nog verder bekend maken zodat meer slachtoffers en hun naasten op de hoogte zijn van het bestaan van de website en ook zij hun weg kunnen vinden naar meer informatie en ondersteuning.

 

Misschien kan ook u mee helpen bekend maken? Dit kan door:

  • het nieuwe promotiefilmpje van de website te verspreiden via uw sociale mediakanalen of te embedden in uw eigen website. U kan het filmpje vinden op Slachtofferzorg.be - YouTube
  • de website te vermelden op uw eigen website, in uw nieuwsbrief of via uw sociale mediakanalen. Op https://www.slachtofferzorg.be/campagnemateriaal kan u materiaal vinden dat u kan gebruiken voor de bekendmaking van de website (banners voor websites, QR-code, …).

 

U kan de website ook later nog op een andere manier onder de aandacht brengen. U kan dit doen door

 

Heeft u een vraag of een suggestie met betrekking tot de website? Graag! U kan hiervoor terecht bij Isabelle Vanderhoeven (isabelle.vanderhoeven@vlaanderen.be) en Yonina Willemse (yonina.willemse@vlaanderen.be)  van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.