Acute slapeloosheid heeft vaak een oorzaak, zoals een medisch probleem, een life-event, een psychologisch probleem, acute stress,… Als de oorzakelijke factor weggenomen kan worden komt het normale slaappatroon vaak terug.

Maar soms kunnen er onderhoudende factoren opduiken die het slaapprobleem laten voortduren, zoals te lang in bed blijven, frequent dutten, piekeren,…

In de psycho-educatie “Slapen een nachtmerrie?!” leer je hoe je de onderhoudende factoren kan aanpakken en hoe je opnieuw kunt leren slapen.

Thema’s die binnen deze sessie aan bod komen zijn:

  • zicht krijgen op wat slaapproblemen zijn en zicht krijgen op jouw slaappatroon.
  • info over slaapmedicatie
  • het gebruik van een slaapdagboek
  • het belang van bewegen
  • info over slapen en slaaphygiëne
  • hoe piekeren aanpakken
  • ontspanningsoefeningen

Inschrijven kan via:

ilse.hostyn@devestingen.be of charlotte.dejonckheere@yperman.net

vrijdag 10 februari 2023, 14:30 - 16:30
vrijdag 24 februari 2023, 14:30 - 16:30
vrijdag 10 maart 2023, 14:30 - 16:30
vrijdag 24 maart 2023, 14:30 - 16:30
't Nest - Jan Ypermanziekenhuis Briekestraat 12, 8900 Ieper
10 Euro