Sneltest in apotheek

 • 14 juli 2021

Voor een sneltest kan je nu ook terecht in je apotheek

Met de zomer herneemt het leven stilaan terug zijn normale gang. Het zit er dus in dat je plannen hebt gemaakt voor een reis of een evenement (cultureel, sportief...).

Maar als je (nog) geen certificaat hebt waaruit blijkt dat je volledig gevaccineerd bent, zal je wellicht het negatieve resultaat van een PCR-test of een snelle antigeentest moeten kunnen voorleggen.

Om de testcentra en de artsen tijdens de zomerperiode te ondersteunen, zetten de apothekers zich in om de testcapaciteit in ons land te versterken.

Sinds deze week (12/07) is het mogelijk om een snelle antigeentest te laten uitvoeren in verschillende apotheken, waar de apothekers en hun assistenten zijn opgeleid om in alle veiligheid een staal te nemen.

Opgelet: de sneltesten die in de apotheken worden uitgevoerd, zullen niet worden terugbetaald. Je zal ze dus zelf moeten betalen. De prijs ervan zal duidelijk geafficheerd worden in de apotheek.

Bovendien gaat het om een sneltest en dus niet de PCR-test die in de testcentra wordt afgenomen.

​Praktisch

 • Ga eerst na of het resultaat van een snelle antigeentest die in een apotheek wordt uitgevoerd wel beantwoordt aan de vereisten van het land of de landen die op je programma staan, of van het evenement dat je wil bijwonen. Sommige landen aanvaarden enkel een PCR-test en daarvoor kan je niet terecht in een apotheek.
 • Het moment waarop de test wordt uitgevoerd is van belang, vergeet niet om dat eveneens na te gaan. Afhankelijk van je bestemming, zal de sneltest minstens 48 tot 72 uur voor aankomst of vertrek moeten worden uitgevoerd. De FOD Buitenlandse zaken geeft op zijn website reisadviezen per land en werkt die geregeld bij.
 • Heb je je ervan verzekerd dat een snelle antigeentest je toegang biedt tot de bestemming(en) of het evenement waar je naar toe wil? Vraag aan je apotheker of hij/zij die dienst aanbiedt, en onder welke voorwaarden (met of zonder afspraak, op welke dag(en), aan welke prijs...). Een goede raad: wacht niet tot het laatste ogenblik om je te informeren en maak, indien nodig, een afspraak!
 • Je komt naar de apotheek met je persoonlijke documenten (bv. identiteitskaart, ISI+kaart, kleefbriefjes ziekenfonds, …)
 • De apotheker die deze dienst aanbiedt, neemt de sneltest af in zijn apotheek. Hij registreert het resultaat, dat na een kwartier gekend is, in de apotheeksoftware en verzendt het naar het gezondheidsinstituut Sciensano.
 • Bij een negatief resultaat, d.w.z. wanneer er geen infectie met COVID-19 wordt vastgesteld, zal u uw certificaat binnen de 2 uur ontvangen op uw app “CovidSafe”, zodat u op reis kan. Dit certificaat kan u downloaden en printen op mijngezondheid.be
 • Bij een positief resultaat, d.w.z. wanneer er wél een infectie met COVID-19 wordt vastgesteld, zal uw apotheker u onmiddellijk contacteren en u verzoeken in quarantaine te gaan. Vervolgens zal u worden gecontacteerd door “Contact Tracing”.
 • Heb je een (negatief!) resultaat op zak? Dan wensen we je een goede reis en/of aangenaam event!

Wat is een snelle antigeentest?

 • Voor de COVID-19 snelle antigeentest is dezelfde neuskeeltest nodig als voor de PCR-test, maar de analysetechniek is eenvoudiger. Het is een manuele test met een keel- of neuswisser die meet of er virusdeeltjes aanwezig zijn en waarvan het resultaat direct kan worden afgelezen.
 • Het resultaat wordt binnen maximaal 30 minuten weergegeven in de vorm van streepjes die op het doosje verschijnen.
 • Via de antigeentest kan, bij positief resultaat, de aanwezigheid van het virus snel worden bevestigd. Deze test is evenwel minder gevoelig dan de PCR-test.
 • Antigeentests zijn geen zelftests en geen PCR-tests.

Ik vertoon symptomen, wat nu?

Als er bij u symptomen van COVID-19 werden vastgesteld, vragen wij u om niet in de apotheek langs te komen en uw huisarts te contacteren.

Bij welke apotheken binnen Eerstelijnszone Dender kan je hiervoor terecht?

Apotheek Windey

Slangstr 15

Hamme

Apotheek D'Hooghe

Nijverheidstr 7

Hamme

Apotheek Goethals-Debrabandere

Dokter Haekstr 64

Grembergen

Apotheek Torenhof

Gentsesteenweg 207

Zele

Apotheek Lozie

Dr Van Cauterenstr 17

Zele

Apotheek Vanhuysse

Cesar Meeusstr 6

Zele

Apotheek Van Hecke

Kouterstr 90

Zele

Apotheek Van der Meulen

Kouterstr 99

Zele

Apotheek Groeneweg

Hamsesteenweg 3

Grembergen

Apotheek Van Causbroeck

Kerkstr 88

Dendermonde

Apotheek Hardeman

Veerstr 39

Dendermonde

Apotheek Emanuel (vanaf 1/9)

Sint-Gillislaan 68

Dendermonde

Apotheek Obus Oudegem

Hofstr 3

Oudegem

Apotheek Ursmarus

Sint-Ursmarusstr 174

Baasrode

Apotheek Vrijdag

Provinciale Baan 127

Baasrode

Apotheek Ceulemans

Kerkstr 97

Buggenhout

Apotheek Opstal

Broekstr 28

Buggenhout

Apotheek Adriaenssens

Kerkstr 75

Buggenhout

Apotheek Bresseleers-Van der Cruyce

Kerkstr 107

Buggenhout

Apotheek Vander Stricht

Dendermondse stw 23

Overmere

Apotheek Hertecant

Emiel Hertecantlaan 2

Berlare

Apotheek Van Laecken

Nieuwstr 33

Wieze

Apotheek Apobelle

Kapellenstr 57

Denderbelle