Sociale Kaart als cruciaal instrument in de coronacrisis

  • 10 mei 2020

In de context van de coronacrisis is de vraag naar actuele gegevens uit de sociale kaart momenteel zeer groot. Misschien kreeg je zelf wel al de vraag naar lijsten van allerlei organisaties en diensten.

Iedereen met een login kan zelf gegevens uit www.desocialekaart.be downloaden. Zie daarvoor de online-handleiding voor het ‘exporteren’ van gegevens.

Heb je hulp nodig? Contacteer dan gerust Christophe Pyra, verantwoordelijke voor de Sociale Kaart Oost-Vlaanderen. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, kan hij vaker de downloads voor u doen.

Wanneer je vanuit de contacten met het werkveld merkt of doorkrijgt dat er foutieve gegevens zijn opgenomen in onze databank, gelieve deze online aan te passen of aan Christophe Pyra te signaleren.

Mocht je weten naar welke gegevens er momenteel het meeste vraag is? Gelieve deze informatie ook door te geven zodat er voor die rubrieken actualisatieacties op poten kunnen gezet worden. Dit geldt niet enkel voor de zorgberoepen.

 

Christophe Pyra
Sociale Kaart – Regio Oost-Vlaanderen

T   09 276 12 50
M 0498 94 60 01
christophe.pyra@vlaanderen.be
www.departementwvg.be - www.desocialekaart.be