Stand van zaken COVID-19 en vaccinatie binnen ELZ WE40 - oktober

  • 28 oktober 2021

We geven u een stand van zaken m.b.t. de besmettingen en vaccinatie in kader van COVID-19 binnen onze eerstelijnszone. 

pdf bestand20211026 stand van zaken COVID-19 oktober 2021.pdf (1.26 MB)