De najaarsvaccinatie covid loopt op zijn einde, heel wat vaccinatoren hebben hun patiënten gevaccineerd. Een ideaal moment om een tussentijdse balans op te maken van de lopende vaccinatiecampagne.

We mogen spreken van een positief verlopen vaccinatieperiode, met een mooie opkomst.

 • Op 8 november waren er 48.124 registraties voor Gentenaars die zich lieten vaccineren.

 • Met een doelgroeppopulatie (65plussers, chronisch zieken en andere kwetsbaren) van 67.070 voor ELZ Gent komt dit overeen met een vaccinatiegraad van 72%.

 • Er werden 25.489 vaccinaties gezet door huisartsen.

 • De apothekers zijn verantwoordelijk voor 15.161 vaccinaties.

 • Ook in ziekenhuizen en woonzorgcentra werd er gevaccineerd.

 • UZ Gent staat in voor de vaccinatie van kinderen onder de 12 jaar in ELZ Gent.

Een aantal kanttekeningen moeten bij deze cijfers geplaatst worden:

 • De doelgroeppopulatie is een benadering op basis van historische geaggregeerde data. In de realiteit kan het aantal dus afwijken.

 • Het aantal registraties in Vaccinnet omvat alle geregistreerde vaccinaties en dus niet enkel van die van de doelgroeppopulatie. Onder de geregistreerde personen kunnen dus ook mensen zitten die niet tot de doelgroep behoren.  

 • De cijfers geven ons een overzicht op niveau van de Stad Gent, een opsplitsing per wijk is omwille van de GDPR niet mogelijk.

Een overzicht per leeftijd is wel mogelijk waarbij we een graduele toename opmerken naarmate de Gentenaar ouder wordt.

 • Minder dan 1% tussen 0 en 11jaar

 • 1% tussen 12 en 17 jaar

 • 11% tussen 18 en 64 jaar

 • 61% tussen 65 en 79 jaar

 • 70 % ouder dan 80 jaar

Signalen

Ontvang je nog signalen, merk je nog noden op of loop je zelf ergens tegenaan, laat het ons weten.