Start intergemeentelijk preventiewerker verslavingspreventie en mentaal welbevinden

  • 18 februari 2022

Op 26 juli startte Nandi Vankrunkelsven als intergemeentelijke preventiewerker voor de vijf gemeenten van de Eerstelijnszone Noorderkempen: Essen, Kapellen, Kalmthout, Wuustwezel en Brasschaat. Ze staat met veel enthousiasme klaar om mee werk te maken van het preventief gezondheidsbeleid rond mentaal welbevinden en tabak-, alcohol- en drugpreventie. Samen streven we binnen de Eerstelijnszone Noorderkempen naar een beleid dat iedereen kansen biedt, en hen stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving.

Nandi kijkt ernaar uit om projecten rond mentaal welbevinden, tabak, alcohol, drugs, gokken en gamen mee vorm te geven en uit te werken binnen de 5 gemeenten. Ze hoopt zo te kunnen bijdragen aan de missie van de Eerstelijnszone Noorderkempen om de gezondheid en het welzijn van elke bewoner in de regio te verbeteren. Binnen haar werking neemt Nandi projecten – waar mogelijk – intergemeentelijk op, en heeft ze oog voor de eigenheid en uniciteit van de aparte gemeenten.

“Verslavingspreventie en mentaal welbevinden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als intergemeentelijke preventiewerker ben ik dan ook enorm blij dat ik de kans krijg om binnen de vijf gemeenten gecombineerd te werken aan deze thema’s. Het belang van een goede mentale gezondheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht. Ik hoop hierrond nog meer bewustwording te creëren, bewoners te motiveren om verder in te zetten op zelfzorg en zorg voor anderen, en zo de veerkracht in de regio te blijven vergroten”, aldus Nandi.

De intergemeentelijke samenwerking preventie wordt ondersteund door de Vlaamse overheid, de 5 gemeenten, en gebeurt in samenwerking met Logo Antwerpen en CGG Vagga.