Start Smiling Project Leuven

Voor mensen in armoede kan de drempel zo hoog liggen dat zij nooit naar de tandarts gaan en daardoor heel wat problemen op het vlak van mondhygiëne krijgen. 

De stad Leuven krijgt 100.000 euro projectsubsidies van de Vlaamse overheid en de VVSG om extra in te zetten op mondzorg voor kwetsbare inwoners. Het is de bedoeling om méér kwetsbare inwoners te bereiken in samenwerking met verschillende organisaties:

  • De drie wijkgezondheidscentra organiseren infosessies en gratis gebitsscreening om zo patiënten verder en sneller toe te leiden naar de tandarts.

    • Ook Zorgzaam Leuven helpt met de uitrol hiervan in huisartspraktijk De Minnepoort.
  • Via de basiswerkingen wil de stad ook kwetsbare gezinnen bereiken en er preventieve gezondheid verankeren.
  • Dankzij een samenwerking met de UCLL krijgen enkele basischolen een les over mondzorg en kunnen enkele scholen de tentoonstelling Cas en Kato in de bib van Kessel-Lo bezoeken. 
  • In de eerstelijn is het doel om meer aandacht te hebben voor mondzorg, gezonde (op)voeding en rookstop.

Wil je aan de slag rond het thema mondzorg? Meer info?

Contacteer het projectteam: Rebekka Schotte - Liesbet Marsoul - Lisa Bels