Maandag 16 januari organiseerden we voor de eerste keer onze werkgroep "OUDER WORDEN". Met heel wat lokale stakeholders kwamen we al snel tot de vaststelling dat deze werkgroep heel nuttig is voor zowel zorg- en welzijnsprofessionals, lokale besturen en de PZON. Onze omgevingsanalyse leert ons dat we de komende jaren een enorme vergrijzingsgolf op ons zien afkomen met alle gevolgen van dien. We kunnen ons dus maar best zo geod mogelijk voorbereiden en dit zo veel mogelijk samen aan te pakken. We plannen dit jaar nog een aantal data waar er vooral good practices zullen uitgewisseld worden. Ook is er beslist om een seminar rond veerkracht te organiseren voor de mantelzorgers. Meer info of interesse om deel uit te maken van deze werkgroep, stuur gerust een mail naar info@elzdenderzuid.be