Statuut vluchtelingen Oekraïne

Anticiperend op de instroom van ontheemden uit Oekraïne heeft de Europese Unie bij besluit van 4 maart 2022 het tijdelijk beschermingsstatuut geactiveerd. Het gaat om het bijzonder statuut van tijdelijk ontheemde.

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft hiervoor een registratiecentrum geopend in Brussel.

De registratieprocedure verloopt als volgt

  • De vluchtelingen die zich nog niet in Brussel geregistreerd hebben kunnen al in het bezit zijn van een aankomstverklaring. Dit geeft hun recht op een legaal ‘kort verblijf’ in België maar geeft hun nog geen andere rechten.
  • Registratie van identiteitsgegevens in de gegevensbank van de Dienst Vreemdelingenzaken
  • Indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan, zal een attest met de vermelding "Attest - tijdelijke bescherming" worden afgegeven.
  • De aanvrager moet zich met dit attest wenden tot het bestuur van de gemeente waar hij of zij woont. Het gemeentebestuur zal overgaan tot de inschrijving in het rijksregister, normaliter na een positieve woonstcontrole.
  • In afwachting van de woonstcontrole en/of de afgifte van de A-kaart wordt een “bijlage 15” afgegeven, die 45 dagen geldig is met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt.
  • De begunstigde van tijdelijke bescherming wordt op de datum van het Attest - tijdelijke bescherming ingeschreven in het vreemdelingenregister.
  • De gemeente van verblijf geeft een “A-kaart” af. Deze kaart geeft Oekraïense vluchtelingen verblijfsrecht voor 1 jaar (verlengbaar tot max. 3 jaar) en alle daaraan verbonden rechten zoals: huisvesting, equivalent leefloon, ziekteverzekering, gezinsbijslagen, onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt en inburgering.

Een voorbeeld van een attest voor tijdelijke bescherming kan je hier downloaden.