Leer- en coachingstraject cultuursensitieve zorg

VIVO en het Agentschap Integratie en Inburgering erkennen dat leidinggevenden van zorg- en welzijnsorganisaties een cruciale rol hebben in het uitbouwen van een beleid rond cultuursensitieve zorg in hun organisatie.

Leidinggevenden scheppen voorwaarden, dragen een visie uit en kunnen cultuursensitieve zorg inbedden in een breder diversiteitsbeleid. Ze kunnen nieuwe werkwijzen vastleggen in procedures en regelgeving, gewicht in de schaal leggen bij andere stakeholders én hebben een signaalfunctie ten aanzien van de hele organisatie en de samenleving. Ze zijn dus onmisbaar om een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg te ontwikkelen.

Ondersteuning daarbij ontbreekt vaak. Daarom brengen we zorg- en welzijnsorganisaties samen in leer- en coachingstrajecten.

Wat staat er op het programma?

Tussen oktober 2023 en juni 2024 gaan we in vijf werksessies van een dag aan de slag. Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het proces. Indien nodig betrekken we ook andere gespecialiseerde partners bij een sessie.

Samen starten we met het uittekenen van een organisatiebeleid rond cultuursensitieve zorg. Nadat we jouw leervragen en noden verkennen, ga je in je organisatie actief aan de slag met de kaders en modellen. Het handboek 'Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie' en de Reflectietool 'Bouwen aan cultuursensitieve zorg' vormen hierbij een actieve leidraad.

Als deelnemer deel je jouw ervaringen met de implementatie van deze algemene kaders en modellen. Samen experimenteer je en leer je van andere deelnemende organisaties waar knelpunten en opportuniteiten zitten.
Concrete ondersteuningsvragen die uit het traject voortkomen worden verder verkend door het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Integratie & Inburgering Antwerpen of Amal.

Wie kan deelnemen?

1) Je werkt in een organisatie met minimum 10 medewerkers.
2) Je hebt een managementfunctie in een zorg- en welzijnsorganisatie óf je bent stafmedewerker voor het thema diversiteit in je organisatie.
3) Je hebt een collega die mee aan dit traject kan deelnemen. Want we verwachten dat organisaties twee deelnemers vrijstellen voor dit traject.
4) Je kan je in de periode oktober 2023 t.e.m. juni 2024 vrijmaken om:

  • deel te nemen aan 5 fysieke bijeenkomsten van een dag.
  • een engagement aan te gaan dat je actief aan de slag gaat in je organisatie met de aangeleverde kaders en modellen en jouw bevindingen mee terug brengt naar de werksessies.
  • tussentijds bijvoorbeeld een webinar te bekijken of iets inhoudelijks door te nemen.

Stel je kandidaat

Inschrijven kan tot en met 31 mei 2023. Na afsluiting van de inschrijvingsperiode contacteert VIVO jou. Ze bespreken dan samen of dit traject iets voor jouw organisatie is.

Klik hier om je in te schrijven

Klik hier voor meer informatie over het traject