Sterk Sociaal Werk

In het najaar van 2021 namen enkele bestuursleden deel aan focusgroepen rond het thema sociaal werk. Deze focusgroepen kaderden in een groter traject. Het doel van het traject was om het sociaal werk een duidelijke plaats te geven in een multidisciplinaire context op het terrein door een gedragen en op de praktijk gebaseerde visie over de bijdrage van sociaal werk aan de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

De werkgroep nam verschillende thema’s onder de loep zoals: “het ondersteunen van participatieprocessen van kwetsbare burgers” of “de doelgerichte zorg i.f.v. het zorg- en ondersteuningsproces”.

Het traject is ondertussen afgelopen. Hun bevindingen werden reeds gepubliceerd in een artikel en voorgesteld op de Sociaalwerkconferentie van 2022. Tijdens het traject werden er ook handvaten ontwikkeld om de Zorgraden bij te staan bij het betrekken van sociaal werk en sociale professionals bij de werking van de Eerstelijnszones. Ze stellen deze handvaten graag voor tijdens twee digitale infomomenten. Deze vinden plaats op 27 september en 10 oktober.

Wens je graag deel te nemen, stuur dan een mailtje naar de voorzitter van de werkgroep, marieken.engelen@solidaris.be