Stijgende covid-cijfers en de implicatie op uw organisatie

 • 15 september 2020

De meeste organisaties die onder het Vlaams Agentschap Z&G, Departement WVG, VAPH of Agentschap Opgroeien vallen, wordt gevraagd om hun werking af te stemmen op lokale covid-cijfers. Bovengenoemde Vlaamse agentschappen hanteren drie waarschuwingsdrempels, waarvan sommige berekend over 7 dagen heen. Sciensano maakt sommige berekeningen vanaf afgelopen week over 14 dagen heen, waardoor jouw organisatie misschien onvoldoende zicht heeft op de lokale cijfers voor Gent berekend over 7 dagen heen.

Globaal kunnen we de toestand in een bepaalde wijk of gemeente omschrijven als drie mogelijke situaties:

 • Situatie 0: Er zijn in de samenleving geen COVID-19 besmettingen meer. Alles is volledig veilig en er dienen geen maatregelen genomen te worden.
 • Situatie 1: Het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen is relatief laag of zelfs 0, maar doordat er elders (buiten de eigen stad of gemeente) nog regelmatig infectiehaarden opduiken, blijft waakzaamheid geboden. We beschouwen dit als de huidige situatie in die gemeenten waar er geen alarmerende verhoging van besmettingen geregistreerd werd.
 • Situatie 2: Het aantal besmettingen in de wijk of gemeente is alarmerend. Van de volgende drie indicatoren zijn er twee van toepassing:
  • Vijf opeenvolgende dagen is het cumulatief aantal nieuwe bevestigde besmettingen over de laatste zeven dagen in een stad of gemeente gelijk aan, of hoger dan, 20 per 100.000 inwoners.
  • Er zijn minstens vijf dagen op rij nieuwe besmettingen vastgesteld.
  • Er is sprake van een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende vier van de zeven voorbije dagen.
 • Situatie 3: Er zijn talrijke uitbraken, niet meer beperkt tot bepaalde lokaliteiten. Er wordt teruggegrepen naar algemene federale maatregelen.


We geven je mee dat er in Gent nog steeds 2 drempels overschreden zijn en we ook verwachten dat dit de komende tijd nog zo zal zijn. Pas de werking binnen je organisatie zeker aan naar ‘situatie 2’ mocht je dit initiatief zelf nog niet hebben genomen op basis van de publiek beschikbare cijfers. Valt jouw organisatie niet onder één van bovengenoemde agentschappen, dan is deze informatie niet op jou van toepassing.

We proberen als ELZ de komende weken nog meer klaarheid te scheppen in de cijfers én in de veelheid aan kleurcodes, alarmsignalen en zo meer.