Stopzetting project 'Eerstelijnspsychologische functie voor 65-plussers' in ELZ Scheldekracht

  • 13 juli 2022

Sinds 1 augustus 2019 konden 65-plussers woonachtig in de Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht terecht bij de eerstelijnspsycholoog voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp. Dit eerstelijnspsychologische project is tot stand gekomen naar aanleiding van een oproep vanuit de Vlaamse Overheid. Het ingediende project vanuit ELZ Scheldekracht werd toen geselecteerd en goedgekeurd voor drie jaar.

Nu, drie jaar later, besloot de Vlaamse Overheid dit project stop te zetten en zich, samen met de Federale Overheid, te richten op de verdere uitrol van de conventie van de klinisch psychologen en orthopedagogen. Meer informatie over de conventie binnen ELZ Scheldekracht.

Wat hebben we bereikt en geleerd?

Het project draagde niet enkel bij aan de uitbouw van laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp in de regio, maar zette ook in op het uitbouwen van de samenwerking tussen de betrokken partners in onze eerstelijnszone op vlak van geestelijke gezondheidszorg. 

Als we terugblikken op de afgelopen drie projectjaren, merken we op dat deze zeer succesvol waren. We ontvingen een 500-tal aanmeldingen, die zijn opgenomen of doorverwezen door de eerstelijnspsychologe Lisa De Milde binnen het netwerk. We gaven vormingen op maat en op vraag van enkele zorginstellingen, we ondersteunden teams in de verschillende woonzorgcentra bij casusgerichte vragen of ondersteunden de bewoners in tijden van de Covid-pandemie, en we bewerkstelligden en bestendigden een nauwe samenwerking met het netwerk.

We concluderen hieruit dat er een grote en blijvende nood is aan zowel een eerstelijnspsychologisch aanbod voor 65- plussers als aan een goed georganiseerd netwerk binnen de geestelijke gezondheidszorg. De Covid-pandemie zorgde ervoor dat de doelgroep van 65-plussers en zijn/haar noden terug meer op de voorgrond kwamen, en de nood tot afstemming binnen het netwerk volgde.

Wat nu?

We verwijzen jullie dan ook graag door naar de geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen, die deze taken zullen trachten verderzetten. Deze zijn sinds kort te vinden via de website: www.psy-ovl.be.

Tot 5 augustus werkt Lisa De Milde, op vraag van het Agentschap, nog verder aan een concluderende nota met concrete lessons learned in de eerstelijnspsychologische aanpak van 65-plussers. Zodat deze suggesties mee opgenomen kunnen worden in de verdere uitrol van de conventie. 

Van harte bedankt!

Namens Lisa De Milde en de ELZ Scheldekracht willen we ieder van jullie dan ook van harte bedanken. We willen jullie bedanken voor de doorverwijzingen en de hierbij getoonde betrokkenheid voor de eigen cliënten/patiënten, voor het geloof en engagement in en voor dit project, voor de collegialiteit, de overleg- en leerrijke momenten en zoveel meer. Zonder jullie was dit project niet mogelijk geweest!