straatverpleging2

Straatverpleegkundigen richten zich tot dak- en thuislozen te Oostende, die de weg naar de reguliere zorg zijn verloren ondanks ze nood hebben aan medische en/of psychische hulp.


Doelstellingen van dit project:

* Detecteren van dak- en thuislozen

* Mensen in een kwetsbare situatie eerste hulp aanbieden bij psychische en fysische problemen

* Aanklampend werken op vraag van verwijzers

* Samenwerken met lokale partners om passende zorg te bieden

* Toeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening (artsen, ziekenhuizen, ...)

* Vlotte informatiedoorstroming door organiseren van overleg en buurtgericht werken

* Brugfiguur naar reguliere zorg


Hoe kunnen dak- en thuislozen beroep doen op een straatverpleegkundige?

* Door de straatverpleegkundige rechtstreeks aan te spreken

* Door hulpvraag te stellen in het sociaal huis, CAW, doorgroeihuis, PET, MSOC, de straathoekwerkers of opbouwwerkers van Oostende.

* Ook hulpverleners kunnen aanmelden en doorverwijzen!


De straatverpleegkundigen zijn te bereiken via 0491 72 73 41

Straatverpleging Oostende is een initiatief van Covias, in samenwerking met het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen.

straatverpleging

Wens je meer informatie?
Straatverpleging Oostende kan je contacteren via:

Muriel Schoeters - coach project Straatverpleging Oostende

muriel.schoeters@covias.be

0498 30 38 59