Stress in tijden van Corona: info voor hulpverleners en burgers

  • 24 maart 2020

In tijden van coronacrisis kunnen mensen buitengewoon bang zijn, meer ongerust zijn, meer last hebben van stress.

Maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn belangrijk. Maar in deze tijden is het ook niet onbelangrijk om stil te staan bij het welbevinden van mensen. Mogelijks kom je als eerstelijnswerker meer in contact met mensen die stress ervaren omwille van de coronacrisis.

Het Netwerk Geestelijke Gezondheid voorziet: