Studie therapietrouw bij DOAC gebruikers

  • 11 juni 2021

Wil u als apotheker of als huisarts meehelpen om het gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC’s) bij patiënten met voorkamerfibrillatie (VKF) te optimaliseren?

Onderzoek heeft aangetoond dat therapietrouw bij DOAC gebruikers suboptimaal is. Dit is verontrustend aangezien DOAC’s een vrij korte halfwaardetijd hebben, waardoor het overslaan van één dosis mogelijk al kan leiden tot onvoldoende antistollingsbescherming. Om doeltreffende therapietrouw bevorderende interventies te kunnen ontwikkelen, is het noodzakelijk om de factoren die de therapietrouw bij DOAC gebruikers beïnvloeden, te identificeren.

Met deze studie bij DOAC gebruikers wenst Andreas Capiau na te gaan welke factoren therapietrouw beïnvloeden: welke factoren bevorderen en welke belemmeren therapietrouw? Hiervoor zullen DOAC gebruikers uitgenodigd worden om deel te nemen aan een interview (dat wordt afgenomen door de doctoraatsonderzoeker). O.b.v. de bevindingen en inzichten uit deze studie zal een therapietrouw bevorderende interventie uitgewerkt worden die aansluit op de geïdentificeerde patiëntnoden.

U kan helpen door mee patiënten te rekruteren. Concreet: uw bijdrage aan deze studie vraagt relatief weinig tijd, dit beperkt zich namelijk tot het aanspreken of -schrijven van patiënten die in aanmerking komen voor deze studie (een informatiebrief hiervoor is reeds voorbereid). Het interview zelf wordt uitgevoerd door de onderzoeker.

Indien interesse om mee te helpen aan dit onderzoek, kan u vrijblijvend uw gegevens achterlaten via https://forms.office.com/r/0c5EuPC0Zf of door de QR-code te scannen of een mail te sturen naar Andreas.Capiau@UGent.be.