Ouderenmis(be)handeling is een complexe en multifactoriële problematiek. Het is dan ook van belang dat de verschillende professionals die betrokken zijn bij de zorg van ouderen betrokken worden bij het opmaken en uitvoeren van het stappenplan om dit taboe te doorbreken. Door signalen vroegtijdig te detecteren en bespreekbaar te maken, maar ook door een ‘chain of action’ op te zetten.

Met deze studiedag wil VLOCO in samenwerking met Odisee Hogeschool het taboe rond dit thema doorbreken én dieper ingaan op hoe de verschillende zorgprofessionals en actoren samen het verschil kunnen maken.

Programma

9.00 - 09.45 Onthaal en Verwelkoming - Minister van Welzijn Hilde Crevits (o.v.)

09.45 - 10.30 Welke interventies rond OMB werken echt? Inzichten vanuit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek - Dr. Evi Verdonck - UCLL

10.30 - 10.45 Pauze

10.45 - 11.30 Ouderenmis(be)handeling: Leidraad “Van bewustwording tot interventie ouderenmis(be)handeling” - Els Messelis - Odisee & Lily De Clercq - VLOCO

11.30 - 12.00 Vraagstelling + in gesprek met het publiek

12.00 - 13.00 Broodjeslunch

13.00 - 14.30 Debat met professionals uit het werkveld

Moderator: Miet Timmers, Opleidingshoofd Gezinswetenschappen en Psychosociale Gerontologie Odisee Hogeschool.

Deelnemers aan het debat: Dieter Vanoutrive, bewindvoerder en plaatsvervangend vrederechter, Paul Cappelier, verpleegkundige en voorzitter Belgische Federatie voor Zorgkundigen, Dr. Wim Janssens, Geriater UGent, Inge De Boeck, bemiddelaar in familiezaken, Dr. Willy De Schepper, huisarts en Katrien Vandepitte, psycholoog WZC Heiveld

14.30 - 14.45 Pauze

14.45 - 15.45 Zelf aan de slag

15.45 - 16.00 SOS VLOCO en afronding

16.00 - 16.45 Netwerkmoment

Inschrijven via deze link

Organisatie: VLOCO, Odisee Hogeschool
donderdag 1 december 2022, 9:00 - 16:45
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
135 euro (inclusief broodjeslunch en boek "Ouderenmis(be)handeling, praat erover"