Suïcidepreventie voor huisartsen

  • 12 mei 2021

In België sterven dagelijks 5 à 6 mensen door zelfmoord. Meer dan de helft van hen zag in de maand ervoor nog een huisarts, vaak ook zonder er iets over te kunnen, willen of durven zeggen. Ongetwijfeld bent u als huisarts graag op de hoogte van de zelfmoordgedachten van uw patiënten en in zoverre het thema al ter sprake komt in uw praktijk, hebt u mogelijk interesse in meer handvaten.  

Hoe kan u -met vaak weinig tijd- zoveel mogelijk betekenen voor uw suïcidale patiënt? De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) wil aan deze vraag tegemoetkomen. Naast ons door u gewaardeerde vormingsaanbod ‘Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk’ voor een LOK- of Kringvergadering, zetten we in deze tijden graag ook in op een webinar voor de huisarts. Dit webinar gaat door op donderdag 3 juni 2021, van 20u tot 21u30. De kostprijs bedraagt €25. Na uw inschrijving krijgt u een factuur toegestuurd met de betalingsmodaliteiten. 
Accreditering voor Ethiek en economie wordt aangevraagd. 

Programma 

- Inleidend woordje (Dr. Joniaux, psychiater en suïcidepreventiewerker). 
- Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk (Jo Tambuyzer, psycholoog en suïcidepreventiewerker) 

Naast enige epidemiologie en theoretische achtergrond, zoomen we onder meer in op volgende vragen; Hoe gaat u het gesprek aan over zelfmoord? Hoe kan u meer zicht krijgen op de ernst van de suïcidaliteit? Naar welke partners in de zorg kan u doorverwijzen?

Schrijf in voor dit webinar