Patiënten die incontinent zijn of een stoma dragen en personen die nood hebben aan peritoneale dialyse konden een tegemoetkoming aanvragen. Er gebeuren nog aanvragen hiervoor vanuit mutualiteiten, artsen, ... maar deze premie werd stopgezet en kan dus niet meer aangevraagd worden. Meer informatie via deze link.