Symposium

  • 1 februari 2022

Het Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen nodigt u namens het SPICES project van harte uit op zaterdag 7 mei 2022 van 9u15 tot 12u30 voor het symposium Primaire preventie van hart- en vaatziekten in huisartsenpraktijken en welzijnsorganisaties: hoe implementeren?

Dit symposium gaat over hoe we primaire prenventie van hart- en vaatziekten kunnen implementeren in de huisartsenpraktijk en in welzijnsorganisaties. We delen inzichten vanuit het SPICES onderzoekstraject rond implementatie van interventies om mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten te begeleiden in het bekomen en behouden van een gezonde leefstijl. Daarnaast laten we betrokkenen met concrete ervaringen aan het woord en reflecteren we met een blik op de toekomst, samen met enkele experten en het publiek.

Het symposium richt zich op eertselijnsprofessionals, welzijnswerkers, medische specialisten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Meer informatie:

Symposium SPICES project | SPICES | Universiteit Antwerpen (uantwerpen.be)