Symposium 'ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen'

Datum:
Locatie: Herman Teirlinckgebouw Brussel
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Het ICF-platform vzw wil de biopsychosociale visie op het functioneren van mensen promoten. Het platform
stimuleert hiertoe het gebruik van de ICF als middel voor het omzetten van deze visie in het handelen op een
toegankelijke manier. Het ICF-platform verenigt mensen van verschillende sectoren en disciplines en is gericht
op het uitwisselen van kennis en expertise. De studiedag richt zich tot al wie in Vlaanderen met de ICF bezig is, zowel in de sectoren welzijn, gezondheid, werk, onderwijs en beleid. We staan stil bij de nieuwste ontwikkelingen en tonen een groot aantal good practices op diverse vlakken.

Na een plenair gedeelte in de voormiddag zijn er twee blokken voorzien met verschillende sessies.

Klik hier voor programma en inschrijven.