Context

De uitdagingen zijn groot; woonzorg-modellen staan onder druk, de betaalbaarheid van (aangepaste) woningen, een hoog aandeel 65-plussers dat de komende jaren toeneemt, druk op mantelzorgers, dreigende dakloosheid bij kwetsbare jongeren, … .

De huidige ontwikkelingen en evoluties zijn complex en vragen om een toekomstgericht en participatief beleid dat vertrekt vanuit de bestaande zorg- en ondersteuningsnoden. Daarom willen we stakeholders samenbrengen, inspireren en mee laten bouwen aan een beleid dat proactief inspeelt op de zorg- en ondersteuningsnoden en levenslang wonen in ELZ ZORA mogelijk maakt.

Programma

9u00 - 9u30: onthaal met koffie

9u30 - 10u50: plenum met

 • Inleiding door Prof. Dr. Jan De Lepeleire, voorzitter van ELZ ZORA
 • Jan Vanwezer (LIVEZ) - De Boomgaard: 'Whatever is the question, community is the answer'
 • Clemens De Olde (Provincie Antwerpen) - Betaalbaarheid in kaart, uitdagingen en oplossingen voor het lokaal woonbeleid.
 • Alain Van Buyten (Senso2Me) - Zorgtechnologie in de praktijk

11u10 - 12u40: Thematische workshops

Ruimtelijke ordening en omgeving

 • Tania Huybrechts (Stad Turnhout) - Levensloopbestendig en zorgzaam wonen als rode draad in het lokaal beleid

 • Onderzoeksgroep Stadskracht (AP Hogeschool) - "Age-friendly cities": een praktijkgericht onderzoek van de AP Hogeschool

 • Atelier Romain - Wonen in de tijd

De kracht van de samenleving

 • Birthe Van Cauwenbergh (zorgzame buurt Multidosis) - Buurtkracht: “van idee tot actie”
 • Naomi Verlinden (zorgzame buurt van Ei-land naar Wij-land) - Buurtcoaching in de praktijk: “Verbinden, ondersteunen, versterken”
 • Robbert Jacobs (SAAMO) - ‘Een netwerk van zorg & vertrouwen’

Vernieuwend samenwerken

 • Filip Lagiewka (Provincie Antwerpen) - Gewoontebreker, samen werken aan woonuitdagingen
 • Ludo Serrien - De Woongenoten: coöperatief wonen voor kwetsbare huurders
 • Evi Standaert (Pegode) en Laurens Troch (Kaizen) - Kanape! Afzonderlijk samen!

12u40 - 12u50: slotwoord

12u50: netwerklunch

Inschrijven?

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via het inschrijvingsformulier tot en met 20 september.

Meer informatie

Hieronder kan je de programmabrochure bekijken waar je meer informatie krijgt over de inhoud van het plenum en de workshops.

Indien je nog vragen hebt, kan je terecht op info@elzzora.be.

dinsdag 1 oktober 2024, 9:00 - 13:30
Cultuurhuis Altena Antwerpsesteenweg 79, 2550 Kontich
gratis