Team "datamonitoring- en analyse"

Een team van de dienst Data en Informatie van stad Gent zal samen met een medisch expert aangesteld door ELZ Gent en een medewerker van ELZ Gent dagelijks de corona-cijfers specifiek voor Gent monitoren en analyseren. Stad Gent heeft een lokale coördinator aangesteld om kwetsbare Gentenaars die positief testen op Covid-19 te helpen tijdens hun quarantaine. De CLB-artsen nemen de contacttracing op de scholen voor hun rekening en per hoger onderwijs instelling is er een vertegenwoordiger aangesteld die de contacttracing voor het hoger onderwijs voor zijn/haar rekening neemt. Op deze manier houden het lokaal bestuur en de ELZ de vinger aan de pols. Het lokaal monitoren van data was tot voor kort onmogelijk maar het Agentschap Zorg & Gezondheid geeft nu toch toegang tot lokale gegevens om de situatie te kunnen opvolgen.

De datamonitoring is vooral een interne aangelegenheid, maar er wordt gekeken om zorg- en hulpverleners wel te informeren. Onder het motto ‘geen nieuws, goed nieuws’ zal er pas gecommuniceerd worden als er sterk stijgende cijfers zijn in een specifieke wijk. Zo heb je als hulpverlener of organisatie een beter zicht op de situatie in jouw wijk en is het gemakkelijker in te schatten of je intern bijkomende maatregelen moet treffen. Als de stad of ELZ het op basis van de analyses wenselijk achten dat er extra maatregelen genomen moeten worden in een buurt, zal hierover ook gecommuniceerd worden.

Meer info te verkrijgen bij Michiel Van Lysebetten (michiel.van.lysebetten@elzgent.be)

Klik hier om dagelijks up to date te zijn van de Gentse cijfers.