Terugbetaling Eerstelijnspsychologische (ELP) zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

  • 22 oktober 2020

De drie netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen (Netwerk GG ADS, Het PAKT en RADAR) wensen u te informeren  dat de verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 als ook voor de doelgroep -18 jarigen wordt verlengd tot 31 december 2022.

Hoe?

De terugbetaling van deze psychologische zorg gebeurt op basis van een verwijsvoorschrift van een arts. Met deze verwijzing kan de cliënt terecht bij de klinisch psychologen/orthopedagogen die voorkomen op de lijst van klinisch psychologen/orthopedagogen* (= een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met één of meerdere netwerken).

Per kalenderjaar komt de cliënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die met een nieuw verwijsvoorschrift kunnen verlengd worden met vier extra sessies). Het maximaal aantal sessies per kalenderjaar bedraagt 8 sessies per cliënt.

Ook videoconsultaties worden terugbetaald.  De zorggebruiker betaalt 11,20 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming) aan de psycholoog.

Voor wie?

Deze psychologische zorg wordt geboden aan:

  • Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Verwijzing gebeurt door een huisarts, een CLB-arts, arts Kind en Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater. (www.radar.be)
  • Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik, misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelen. Verwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.
  • Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als bij volwassenen. Verwijzing  gebeurt door een huisarts, psychiater of geriater.

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

* Voor de meest actuele lijst met contactgegevens van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren, zie websites van de desbetreffende GG-Netwerken:

ADS - Netwerk geestelijke gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas, www.ggzads.be (luikje ELP)

Het PAKT – Netwerk geestelijke gezondheid Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen, www.pakt.be

RADAR - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren, www.radar.be

Voor meer informatie zie website www.ggzads.be (luikje ELP) of netwerkcoordinator@ggzads.be