Terugbetaling Eerstelijnspsychologische hulp voor kinderen en jongeren

  • 21 december 2020

Sinds de zomer van 2020 wordt eerstelijnspsychologische hulp voor kinderen en jongeren (0-18jaar) tot maximum 8 sessies grotendeels terugbetaald. Deze beslissing maakt eerstelijnspsychologische hulp toegankelijk voor de duizenden kinderen en jongeren die hier jaarlijks nood aan hebben. Dit is zeker niet onbelangrijk, aangezien jeugdinfoplatform WAT WAT dit najaar een piek aan psychische problemen bij jongeren verwacht. 

Deze terugbetaling geldt nu tot minstens eind 2022 voor alle kinderen en jongeren met (een vermoeden van) licht tot matige psychische problemen (emotionele-, sociale- en/of gedragsproblemen). Een sessie kost hierdoor 11,2€ (zonder voorkeurregeling) of 4€ (met voorkeurregeling).

Wat is ELP-hulp?

Onder Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) verstaan we kortdurende interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen:

  • Screening en indicatiestelling
  • Algemene psychologische zorg
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • Bevorderen zelfredzaamheid
  • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Hoe?

Alle Oost-Vlaamse kinderen en jongeren, waarbij een vermoeden is van een licht-matig psychisch probleem, kunnen een beroep doen op deze hulp indien ze in orde zijn met het ziekenfonds. 

Deze hulp kan enkel opstarten bij een gedateerd verwijsvoorschrift van een arts (huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts, arts Kind & Gezin,...). Op basis van dit verwijsvoorschrift kan het gezin zich aanmelden bij 1 van de eerstelijnspsychologen die hiervoor met RADAR samenwerken voor 4 sessies, verlengbaar met nogmaals 4 sessies. Deze eerstelijnspsychologen vind je hier terug.

Meer info?

Alle belangrijke info en documenten over deze eerstelijnspsychologische hulp vind je op de website van RADAR onder 'ELP'. Klik hier