Nieuwe organisatiestructuur Eerstelijnszone Dender

Afgelopen woensdag, 24 april, werd op onze Buitengewone Algemene Vergadering, de nieuwe organisatiestructuur (met bijhorende vernieuwde statuten en intern reglement) van onze Eerstelijnszone goedgekeurd.

Een maandenlang traject, waarbij onze missie, visie en eigenheid werd geactualiseerd, maar waarbij ook werd nagedacht over onze opdrachten en meest efficiƫnte bijhorende structuur om die opdrachten aan te pakken, kende daarmee een orgelpunt.

Belangrijkste principes binnen deze nieuwe organisatiestructuur zijn:

  • We maken een onderscheid tussen de inhoudelijke en de bestuurlijke aansturing

  • We willen maximaal op inhoud inzetten en daar rollen en mandaten aan koppelen

  • De entiteiten (domeinen) hebben maximaal initiatiefrecht, maar ook adviesplicht (advies inwinnen)

  • Bij elke opportuniteit wordt de vraag gesteld: moeten we het doen en binnen welke entiteit wordt dit opgenomen?

  • We houden vast aan onze beleidskeuzes gedurende de hele beleidsperiode (met uitzondering van opdrachten die van bovenaf komen of maatschappelijke crisissen)

  • De interafhankelijkheid tussen de domeinen moet geborgd blijven

  • Statuten

  • Intern reglement

Wil je meer lezen over de krijtlijnen van deze nieuwe organisatiestructuur, klik dan hier voor een beknopte voorstellingsflyer.