Een mix van theorie & praktijk

De netwerkdag werd opgedeeld in 2 delen.

Een plenair gedeelte met daarin

  • Een videoboodschap van Minister Hilde Crevits

Klik hier om deze te bekijken

  • Een toelichting door Alexander Desender en Thomas Boeckx over het Lokaal Sociaal Beleid, de toekomst van de zorgraad en via welke structuren, projecten en tools zorg en welzijn nu en in de toekomst verder kunnen samenwerken.
  • Good practice over de recent goedgekeurde Brede Eerstelijnspraktijk: Welzijnscentrum Zelzate

Nadien gingen de deelnemers in kleinere groepen aan de slag rond een fictieve casus van Ben. Ben werd halfzijdig verlamd na een ongeval en voor hem en zijn gezinsleden start een zoektocht naar de gewenste hulp en ondersteuning in het complexe zorg- en welzijnslandschap. Aan de hand van 5 thema's: activatie, zorg, financieel-administratief, thuisomgeving en de impact op Ben en zijn gezin/mantelzorger ging elke groep samen nadenken waar en bij wie ze terecht kunnen, op welke grenzen ze botsen en wat hier mogelijke oplossingen zijn.

Enkele sfeerbeelden

Bekijk ze hieronder of op onze facebook-pagina