PZON, mantelzorger en vrijwilligers centraal

Binnen de Eerstelijnszone staan burgers met een zorg- en ondersteuningsnood, samen met hun mantelzorgers en ondersteunende vrijwilligers centraal. Als we hen centraal stellen vinden we het ook belangrijk om hen te betrekken. Daarom wordt er een klankbordgroep voor deze cluster opgestart. Tijdens de eerste sessie zoomden we in op wat een Eerstelijnszone is en wie hieraan deelneemt. Ook werkten we rond de vragen 'Wat is goede zorg en ondersteuning voor jou?' en 'Waar moet onze Eerstelijnszone volgens jou werk van maken?'

Wat vinden zij belangrijk?

Tijdens deze eerste sessie, die doorging in Lokaal dienstencentrum 't Plein, waren er een 15-deelnemers aanwezig. Ze dachten actief mee rond beide vragen en deelden graag hun ervaringen. Ze benadrukten onder meer het belang van duidelijke taal en communicatie vanuit de zorg- en hulpverleners en het belang van voldoende beschikbare en toegankelijke informatie.

Vervolg...

We willen de klankbordgroep voor de cluster verder uitbouwen. De aanwezigen waren alvast enthousiast om verder mee na te denken. Een aantal willen af en toe betrokken worden om uit te wisselen rond bepaalde thema's, anderen denken dan weer graag geregeld mee over verschillende aspecten van onze werking.

Verslag

Het verslag vind je hier:

Interesse?

Heb jij ook interesse kennis te maken met de Eerstelijnszone en mee na te denken over zorg en welzijn binnen onze regio laat het dan zeker horen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@elzdender.be.

Enkele sfeerbeelden