Testen op COVID-19 - algemene informatie

soorten testen

Testen op COVID-19 in het kader van een reis of voor deelname aan een event

Zelftest

Wat is een corona zelftest? 

Een corona zelftest is een antigeensneltest die je zelf thuis kunt afnemen. Zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen en testen of je bent besmet met het coronavirus.  

Een corona zelftest meet door middel van een neusslijmuitstrijkje of er bepaalde eiwitten van het coronavirus, oftewel antigenen, aanwezig zijn in je neusslijmvlies. 

Antigenen zijn stoffen die niet lichaamseigen zijn waardoor ze een reactie van het afweersysteem op kunnen wekken.  

Hoe meer antigenen er door een corona zelftest worden gemeten, hoe meer virusdeeltjes van het coronavirus aanwezig zijn in je lichaam, des te groter de kans is dat je bent besmet met het coronavirus.  

Betrouwbaarheid Corona-zelftest

De corona zelftest vormt een mogelijkheid om preventief te testen. Hoewel de corona zelftest niet de PCR-testen vervangt en in sommige gevallen minder betrouwbaar kan zijn dan de uitslag van een PCR-test, is de zelftest wel een goed alternatief om snel te achterhalen of je besmet bent met het coronavirus.  

Corona-zelftest bewaren

De corona zelftest is verkrijgbaar bij de apotheek en moet op kamertemperatuur of in de koelkast bewaard worden bij een temperatuur tussen de 2 en 30 graden. Let op: de test mag niet worden ingevroren, op deze manier gaat de betrouwbaarheid van de test verloren. 

Na het openen van de verpakking is de gebruiksduur van de corona zelftest beperkt. Laat de test daarom altijd in het verzegelde zakje tot aan het moment van gebruik.  

 


sneltest

 

Waarom en wanneer een corona zelftest gebruiken? 

Een corona zelftest gebruik je om te testen of je bent besmet met het coronavirus. Zelftesten zijn echter niet bedoeld om te testen bij klachten. Heb je last van corona gerelateerde klachten zoals niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts, neem dan contact op met je huisarts en laat je zo snel mogelijk testen op een testlocatie. 

Sneltesten bij de apotheker

Met de zomer herneemt het leven stilaan terug zijn normale gang. Het zit er dus in dat je plannen hebt gemaakt voor een reis of een evenement (cultureel, sportief...). Maar als je (nog) geen certificaat hebt waaruit blijkt dat je volledig gevaccineerd bent, zal je wellicht het negatieve resultaat van een PCR-test of een snelle antigeentest moeten kunnen voorleggen.

De apothekers zetten zich in 

Om de testcentra en de artsen tijdens de zomerperiode te ondersteunen, zetten de apothekers zich in om de testcapaciteit in ons land te versterken.

 


apotheek

 

Vanaf 12 juli zal het mogelijk zijn een snelle antigeentest te laten uitvoeren in verschillende apotheken, waar de apothekers en hun assistenten zijn opgeleid om in alle veiligheid een staal te nemen. Opgelet: de sneltesten die in de apotheken worden uitgevoerd, zullen niet worden terugbetaald. Je zal ze dus zelf moeten betalen. De prijs ervan zal duidelijk geafficheerd worden in de apotheek. 

​Meer praktische info via https://www.apotheek.be/nl/News/Pages/Vanaf-maandag-kan-je-terecht-voor-een-sneltest-in-de-apotheek.aspx 

Bij welke apotheken kan je terecht?

We brengen in de Eerstelijnszone Regio Aalst graag in kaart waar burgers terecht kunnen voor een snelle antigeentest. Het is aangewezen en in de meeste gevallen verplicht om vooraf te reserveren. 

We delen op basis van een bevraging het overzicht van de deelnemende apotheken en de contactgegevens (situatie op 3 september 2021) op onze website.

KLIK HIER VOOR HET OVERZICHT

Wanneer een PCR-test nodig?

Sommige landen/evenementen aanvaarden enkel een PCR-test en daarvoor kan je niet terecht in een apotheek.

Voor een PCR-test kan je terecht bij je huisarts. Indien je huisarts geen PCR-tests afneemt kan je terecht in de Huisartsenwachtpost regio Aalst, het OLV-ziekenhuis of het ASZ-ziekenhuis

Wanneer kan je een gratis PCR-test aanvragen?

Een CTPC voor een gratis PCR-test kan tweemaal worden verkregen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de te testen persoon is 6 jaar of ouder;
  • heeft zijn hoofdverblijfplaats in België volgens de gegevens in het Rijksregister;
  • heeft nog niet tweemaal een CTP-code voor een gratis test verkregen;
  • bevindt zich op het ogenblik van de aanvraag in een van de volgende gevallen:
    • de persoon is nog niet uitgenodigd voor vaccinatie;
    • de persoon is minder dan 30 dagen geleden uitgenodigd voor vaccinatie;
    • de persoon heeft een eerste van de twee vereiste doses gekregen: - minder dan 84 (indien eerste dosis voor 25 mei) of 70 (indien eerste dosis vanaf 25 mei) dagen geleden voor AstraZeneca ; - minder dan 49 dagen geleden voor Moderna of Pfizer ; - minder dan 14 dagen geleden voor Johnson & Johnson.

Let op: na het aanvragen van de code, ongeacht of u de gratis PCR-test hebt gedaan of niet, zal de code niet geannuleerd worden en zal dus tellen als een ontvangen code voor een gratis PCR-test.

Hoe kan je een gratis PCR-test aanvragen?

Ben je een inwoner van België?

Ben je niet-inwoner van België?