Een eerstelijnszone werkt op meerdere thema’s binnen de welzijns - en zorgsector, zoals bijvoorbeeld preventie of doelgerichte zorg. Kies het thema waar jij meer informatie over zoekt. Je krijgt meteen ook een overzicht van komende activiteiten of recent nieuws van de eerstelijnszones rond je gekozen thema.

9 thema's