Themaspecifiek consult

  • 7 juni 2021

Loop je als professional vast met een kind/jongere en/of hun context op vlak van een specifiek thema rond psychisch welbevinden? Wil je graag meer houvast bij het werken met een kind of jongere (en zijn context) binnen een specifiek thema waar je zelf minder affiniteit mee of kennis van hebt? 

In het overzicht themaspecifiek consult op de website van RADAR vind je per thema de partners die gratis telefonisch of online, inhoudelijk, casus-gebonden consult aan professionals bieden.

Dit kan helpen in de zoektocht naar opties voor een gepast handelen, hoe je het kind/ jongere en/of hun context zelf het best kan ondersteunen. 

Voor meer info, neem een kijkje op de website en ontdek waar je terecht kan voor consult. 

Verspreid dit overzicht gerust ook zelf binnen je eigen professionele netwerk. 

Vragen of opmerkingen over dit overzicht? Ontbreekt er nog een thema, dienst of organisatie in dit overzicht? Laat het weten via crosslink@radar.be