Thuis in het Molenveld

Pandemie of niet... Voor enkele partners binnen gemeente Herent geen reden om bij de pakken neer te zitten. Oostrem, Het Zavelhuis en Ferm Thuiszorg bundelden hun krachten en realiseerden samen een woonproject, het Molenhuis, in de nieuwe verkaveling ‘Het Molenveld'. Zo willen zij de inwoners op weg zetten naar een zelfstandig leven, met ondersteuning van professionele zorgverleners, ouders en vrijwilligers.

Het Molenhuis biedt een warme plek voor 24 personen met een beperking. Ferm Thuiszorg voorziet een kleinschalige dagopvang in de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast biedt zij op vraag van de bewoners ook gezinszorg aan, zoals helpen bij de verzorging, maaltijdbereiding,… Zo bouwt het Molenhuis samen met een 600-tal gezinnen aan de kersverse buurt 'het Molenveld'.

Het is de bedoeling om met het project het netwerk te verankeren en verder uit te bouwen in de buurt: samen met verschillende partners kleinschalige, laagdrempelige initiatieven te kunnen uitbouwen die bijdragen tot buurtvervlechting. Door elkaar steeds beter te leren kennen en te helpen kunnen noden sneller gedetecteerd worden en ervoor zorgen dat iedereen in het Molenveld zo lang mogelijk zelfstandig blijft in zijn (t)huis.

Om van de nieuwe wijk een 'zorgzame buurt' te maken worden er in het 'Molenveld' ook verschillende activiteiten opgestart. Zo is er het initiatief genomen een buurtkrant te ontwikkelen: 'De Molenveld Gazet’. Dit papieren krantje wordt door de bewoners van het Molenhuis en een aantal vrijwilligers uit de buurt in de wijk bedeeld. Zo is er plaats voor een activiteitenkalender, een stukje geschiedenis van de wijk, een interview met een buurtbewoners,... Deze ‘Molenveld Gazet’ als laagdrempelig initiatief kan helpen om gesprekken mee aan te knopen, als leesvoer op de wachttafel, of om te dromen over de ideale buurt....

Nieuwsgierig geworden naar meer?
Neem zeker contact op met:
Robbe Hendrickx
Buurtwerker
‘Thuis is het Molenveld’
robbe.hendrickx@oostrem.be
0492 11 78 43