Tijdelijke werkloosheid tijdens de extra schoolvakantie op 9 en 10 november !

  • 30 oktober 2020

Sinds 1 oktober kan je als ouder gebruik maken van tijdelijke werkloosheid door overmacht als je kind naar school kan omdat de school, klas, crèche of instelling gesloten is omwille van het coronavirus.  Al wat je moet doen is de RVA een attest bezorgen waaruit de sluiting blijkt en waarop ook de periode van sluiting staat vermeld.

De RVA bevestigde inmiddels dat dit ook geldt voor de schoolsluiting op 9 en 10 november.  

Wie kan hierop beroep doen?

Alle werknemers die opvang moeten voorzien voor:

  • hun kinderen ten laste tot de leeftijd van 18 jaar
  • hun kinderen met een handicap ten laste ongeacht de leeftijd

Je kan enkel tijdelijke werkloosheid opnemen voor kinderen waarmee je samenwoont.  Daar wordt ook co-ouderschap bij gerekend.

Ook als je telewerkt, kan je van dit recht gebruik maken.

Wat moet je doen?

Als je van dit recht gebruik wil maken, dan moet je je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van de sluiting via een volledig ingevuld attest.  De wijze waarop dit moet gebeuren speelt geen rol.

Je werkgever is dan verplicht om bij de RVA aangifte te doen van je tijdelijke werkloosheid door overmacht.

Hoe word je vergoed?

De bruto uitkering bij tijdelijke werkloosheid bedraagt 70% van je begrensde loon.  Je hebt bovendien recht op een aanvullende vergoeding van 5,63 euro per dag.  Op je uitkering is wel 15% bedrijfsvoorheffing verschuldigd.