Toegankelijkheidstoets ELZ Regio Aalst (Quick Win)

PROJECT

Binnen Hogeschool Gent, campus Aalst, startte men vanaf dit academiejaar met een nieuw opleidingsonderdeel: Community Service Learning (CSL). Dit voor de studenten van het 3e en laatste opleidingsjaar professionele bachelor Bedrijfsmanagement (met afstudeerrichtingen Accountancy-Fiscaliteit, Financiën-Verzekeringen, Marketing en KMO-Management).

Ze willen de studenten hiermee onderdompelen in een ervaringsgerichte onderwijsvorm die leerinhouden koppelt aan een maatschappelijk engagement en waarover studenten kritisch leren te reflecteren. Studenten uit een bedrijfseconomische richting hebben veelal minder affiniteit met de maatschappelijke uitdagingen in hun eigen regio. Door hen te stimuleren buiten hun comfortzone te treden menen ze dat ze hiermee een win-win voor de maatschappij en de betrokken organisaties kunnen realiseren.

We hebben hier als Eerstelijnszone meteen op ingetekend. Maar liefst 2 studenten toonden interesse in een kijkstage in onze organisatie: Ina en Zakaria. 


SAMENWERKING en OPDRACHTEN

We werken dus sinds nauw samen met Hogeschool Gent (afdeling Aalst). Er volgen sinds oktober elke dinsdag 2 studenten onze dagelijkse werking. We zetten de studenten bedrijfsmanagement en marketing graag in bij de communicatie, branding en netwerkmogelijkheden van onze zone.

Ook met de quick wins die we selecteerden uit ons beleidsplan en vanuit onze omgevingsanalyse gaan de studenten aan de slag. Een belangrijk element was het verhogen van toegankelijkheid van openbare gebouwen in onze zone. Toegankelijkheid op fysiek en informatief/communicatief vlak.

De eerste contacten met organisaties zoals VFG (Vereniging voor personen met een Handicap) werden gelegd. Deze organisatie heeft een actief beleidsplan om toegankelijkheid te verhogen in Vlaamse steden en gemeenten. In Corona-tijden gaan de studenten tevens aan de slag met toegankelijkheid van materiaal en maatregelen inzake COVID-19. 

(later meer)