Toekomst MDO/MDOPSY

 • 2 maart 2020

De recente regelgeving vind je terug op de website van het Agentschap

In de bijlage hieronder vind je het aanvraagformulier voor MDO terug (word en PDF)

pdf bestandMDOaanvraagformulier Versie januari 2021.pdf (265 kB)

docx bestandMDOaanvraagformulier Versie januari 2021.docx (41 kB)

 

Stand van zaken MDO

Op 26 februari kregen wij de langverwachte nota van het Agentschap Zorg en Gezondheid omtrent de toekomst van het multidisciplinair overleg (MDO/MDOPSY).

Hieronder proberen wij jullie een samenvatting te geven van de belangrijkste punten uit deze nota.

Het agentschap spreekt van een overgangsperiode die in werking treed vanaf 1 april tot het moment dat zorgcoördinatie en casemanagement van start gaat.

Concreet betekent dit dat alle overleggen die van januari tot 31 maart georganiseerd worden, nog aan SEL GOAL mogen bezorgd worden. 

Voor overleggen die vanaf 1 april georganiseerd worden, geldt de nieuwe regeling.

Hier enkele belangrijke wijzigingen:

 • geen onderscheid meer tussen MDO en MDOPSY
   
 • geen onderscheid meer tussen overleggen thuis of elders
   
 • de huisarts wordt altijd uitgenodigd op het overleg. Deze kan kiezen om fysiek aanwezig te zijn of deel te nemen via videogesprek. 
  !!! Indien de huisarts niet deelneemt (fysiek of videogesprek), kan er geen vergoeding voor het overleg toegekend worden !!! Bij deelname via videogesprek, moet er een verklaring op eer toegevoegd worden aan het overleg.
   
 • het takenpakket van de overlegorganisator (OO) wordt uitgebreid :
  •  de OO zal zelf controle moeten uitvoeren op de vergoedbaarheid van het overleg (aan de hand van de criteria die het agentschap vooropstelt)
  • de OO moet (naast het e-zorgplan en papieren zorgplan) een vergoedingsfiche invullen. Deze fiche omvat alle noodzakelijke gegevens om vergoedingen mogelijk te maken. In eerste instantie wordt er gestart met een papieren vergoedingsfiche, in afwachting van een digitale versie. Deze fiches moet de OO bewaren tot het agentschap hier richtlijnen over geeft (momenteel nog niet duidelijk aan wie deze moeten bezorgd worden, maar het agentschap zal zorgen voor de verwerking van deze fiches). Van zodra de digitale fiches klaar zijn en gebruikt mogen worden, zal het agentschap dit aan jullie meedelen (vermoedelijk in maart, samen met een sjabloon voor een zorgplan, maar dit laatste is voor jullie niet zo relevant aangezien wij met het e-zorgplan werken...)
  • de OO's blijven daarnaast hun bestaande rol opnemen, zowel voor, tijdens als na het overleg
 • vergoedingen: tijdens de overgangsperiode worden er drie rollen vergoed: deelname overleg, overlegorganisatie en zorgbemiddeling.

  • deelname overleg: €25
  • OO: €120
  • zorgbemiddeling: €40 (als een deelnemer de taak van ZB opneemt, wordt deze enkel vergoed als ZB en niet meer voor deelname)

   --> max. totaal bedrag per overleg: €260
   --> het aantal deelnemers dat een vergoeding kan ontvangen, wordt begrensd op vier. Het gaat om vier verschillende disciplines, zowel RIZIV - als niet-RIZIV-zorgaanbieders.
   --> de vergoedingen worden één keer per persoon met een zorg-en ondersteuningsvraag, één keer per jaar uitbetaaldOpvolgoverleggen worden dus niet meer vergoed!
 • betalingssysteem: voor de betaling van de vergoedingen van de drie rollen wordt er momenteel overleg gepleegd met de zorgkassen en de verzekeringsinstellingen. Van zodra er een solide antwoord is, zal het agentschap hierover communiceren.
   
 • gebruik e-zorgplan is gegarandeerd tijdens de overgangsperiode. Wel moeten alle OO's, naast het bestaande e-zorgplan, de vergoedingsfiche bijkomend invullen en bijhouden. Dit kan niet via het e-zorgplan.
   
 • begeleiding OO's door SEL GOAL: het agentschap vraagt aan SEL om de OO's tijdens de maanden april tot en met juni 2020 te begeleiden in de taakstelling. Concreet gaat dit over het gebruik van het sjabloon zorgplan en de invulling van de vergoedingsfiche.
   
 • het agentschap wilt een overleg met de SEL (op 12 maart) én een afzonderlijk overleg met OO's op donderdag 19 maart om 9u30 (exacte locatie wordt nog meegedeeld). Op dit overleg kunnen alle vragen gesteld worden en kunnen er praktische afspraken gemaakt worden rond de samenwerking met het agentschap.