MDO

 • 2 maart 2020

Het doel van het MultiDiciplinair Overleg (=MDO) is afstemming organiseren voor complexe zorg in thuissituaties.

Voorwaarden?

 • aansluiting bij Vlaamse sociale bescherming ipv ziekenfondsen

 • Aanvraag door de persoon, mantelzorger of zorgaanbieder bij overlegorganisator (lijst van overlegorganisatoren vind je hier)

Taken overlegorganisator?
 • Voorbereiding

 • Voorzitten

 • Administratief afhandelen

 • Aanvragen vergoedingen in eMDOfin door overlegorganisator

Wil je organisator worden? Stel je dan kandidaat bij Karen Fredrix via multidiciplinairoverleg@vlaanderen.be

 

Het overleg wordt vergoed als...
 • Er 3 verschillende diciplines aanwezig zijn. HA/Psychiater mag digitaal of telefonisch deelnemen)

 • Persoon of vertegenwoordiger aanwezig is met toestemming voor samenstelling overleg en verwerking van gegevens mag gebeuren of zorgaanbieders verklaren dat aanwezigheid persoon niet wenselijk is

 • Er 1 overleg per jaar plaats vindt

Welke rollen worden vergoed?
 • Organisator: 120 euro

 • Zorgbemiddelaar: 40 euro

 • Deelnemer: 25 euro (max. 4 per overleg op organisatieniveau)

 • Geen cumulatie tussen rollen als persoon, wel op organisatieniveau.

Ondersteunend materiaal vind je hier

Vragen kunnen gesteld worden aan: multidiciplinairoverleg@vlaanderen.be