Toetreden als tot vzw ELZ KBV

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid, op voorwaarde dat hij de doelstelling van vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland onderschrijft en werkzaam of woonachtig is het werkgebied van de vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland.

 

 

Formulier 1: pdf bestandFORMULIER 1 rechtspersoon - feitelijke vereniging-samenwerkingsverband.pdf (87 kB)met dit formulier vraagt een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een samenwerkingsverband het lidmaatschap aan in de vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland die de erkenning als zorgraad aanvraagt.

 

 

Formulier 2: pdf bestandFORMULIER 2 natuurlijk persoon die zichzelf vertegenwoordigt.pdf (87 kB)met dit formulier vraagt een natuurlijke persoon die zichzelf vertegenwoordigt het lidmaatschap aan in de vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland die de erkenning als zorgraad aanvraagt. 

Wenst geen lid te worden van vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland maar wil zich laten vertegenwoordigen door een ander lid (natuurlijke persoon/rechtspersoon)

 

 

Formulier 3: pdf bestandFORMULIER 3 vertegenwoordigingsmandaat AV.pdf (87 kB) met dit mandaat kunnen afgevaardigden (rechtspersoon of natuurlijk persoon) aantonen dat zij een lokaal bestuur, een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een samenwerkingsverband vertegenwoordigen in vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland die de erkenning als zorgraad aanvraagt. 

Wenst geen lid te worden van vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland en wil zich niet laten vertegenwoordigen, verklaart akkoord met de visie, missie en beleidsplan van Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland

 

 

Formulier 4: pdf bestandFORMULIER 4 Verklaring_principieel eerstelijnsaanbieder.pdf (78 kB)met deze verklaring kan een eerstelijnszorgaanbieder aangeven akkoord te gaan met de missie, visie en het beleidsplan van vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland. 

 

 

Formulier 5:pdf bestandFORMULIER 5 Verklaring_principieel eerstelijnsactor.pdf (67 kB) met deze verklaring kan een lokaal bestuur, rechtspersoon, feitelijke vereniging of samenwerkingsverband aangeven akkoord te gaan met de missie, visie en het beleidsplan van vzw Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland.