Waarover gaat deze toolbox?

Naast de bestaande toolbox specifiek voor de zorgraden -in het kader van de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn- is er nu ook een toolbox gemaakt voor zorg- en welzijnsprofessionals. Deze toolbox is vrij beschikbaar voor iedereen, na aanmelden en eenmalig inschrijven op VIVEL Academie.

In deze toolbox verzamelt Vivel alle info die je als zorg- en welzijnsprofessional helpt bij de implementatie van de RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn.

Je komt te weten:

  • wat RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn en de rol van de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden hierin is
  • hoe je de zorg voor jouw patiënten/cliënten die nood hebben aan psychologische zorg op de eerste lijn kan versterken

Zodra er nieuwe info beschikbaar is, vullen we deze toolbox aan.

Doelgroep

Alle (toekomstige) professionals binnen zorg & welzijn die betrokken zijn bij psychologische zorg in de eerste lijn