Training chronische pijn

  • 4 oktober 2021

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij voor de training chronische pijn!

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum is de organisator van deze opleiding. Maar nodigt nu ook alle zorg- en hulpverleners uit ELZA Oost, Zuid en Noord Antwerpen uit om in te schrijven!

Deze opleidingsmodule geeft eerstelijnsprofessionals binnen de gezondheidszorg de kans om hun kennis over chronische pijn te verhogen en zich te kwalificeren voor het geven van Neurofysiologische pijneducatie (PNE) aan patiënten met (chronische) pijn.

Meer informatie:

Training in chronische pijn - Eerstelijnszone