Tweedaagse vorming ‘Eerstelijnszorg voor psychologen en orthopedagogen’

  • 10 juni 2021

Netwerk GGZ Kempen organiseert in samenwerking met The Human Link een tweedaagse vorming ‘Eerstelijnszorg voor psychologen en orthopedagogen’.
De vorming staat zowel open voor reeds actieve eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen als voor geïnteresseerde psychologen en orthopedagogen.
De vorming wordt gericht op het verwerven van volgende kennis, houding en vaardigheden:

  • Vlug breed diagnosticeren - belangrijke transdiagnostische factoren
  • Brede basiskennis van psychische gezondheid, psychisch functioneren, psychologische interventies
  • Basisvaardigheden gesprekstechnieken: volgen en sturen
  • Specifiek ELP conceptueel kader
  • Gericht op samenwerking en zelfredzaamheid
  • Motiverende en activerende methoden
  • Focus op remoralisatie: in korte tijd juist dat te bewerkstelligen waardoor de persoon terug op eigen kracht voort kan
  • Of de persoon zo snel mogelijk doorverwijzen naar het juiste kanaal

Meer informatie over het programma, praktische informatie en inschrijving: pdf bestandTweedaagse vorming ‘Eerstelijnszorg voor psychologen en orthopedagogen’ (557 kB)