Tweede boosterprik 80+ en bewoners WZC

Toelichting tweede boosterprik 80+ en bewoners WZC

Recent besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op advies van de Taskforce Vaccinatie om nu een tweede booster aan te bieden voor 80+ en bewoners van WZC. De Hoge Gezondheidsraad beveelt een tweede booster niet systematisch aan maar laat deze mensen de kans en de keuze om zich opnieuw te vaccineren met een boostervaccin. 

Waarom een boostervaccinatie?

  • de personen van 80 jaar en ouder en de bewoners in de woonzorgcentra, zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van COVID-19;
  • woonzorgcentra zijn nog altijd kwetsbaar voor uitbraken, waarbij het virus snel kan rondgaan onder de bewoners die er samenleven;
  • de omikron-golf is nog niet uitgewoed, het virus gaat nog steeds rond, en mogelijks voor een langere tijd, want er zijn nieuwe, nog meer besmettelijke omikron-varianten gesignaleerd in Europa. Daarom is het nuttig de bescherming bij kwetsbare ouderen (80-plus) nu zo hoog mogelijk te houden (ECDC, 13 mei 2022);
  • bewoners in woonzorgcentra en personen van 80 jaar en ouder hebben als eerste de eerdere booster gekregen, waardoor er bij hen al de meeste tijd verstreken is sinds hun laatste vaccinatie. Bij de meesten van deze doelgroep dateert de vorige booster van oktober of november 2021;
  • het is intussen gekend dat de immuniteit tegen COVID-19 die wordt opgebouwd door vaccinatie en/of infectie, langzaam afneemt in de tijd. Een boostervaccinatie wakkert de immuniteit weer aan, zodat het risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en eventueel overlijden door COVID-19 zo klein mogelijk blijft;
  • er zijn momenteel geen veiligheidsrisico's vastgesteld bij het toedienen van een extra booster.

Men rekent erop dat een najaarsbooster ook nodig zal zijn; tegen dan wordt een aangepast vaccin verwacht. Het is dus belangrijk het aanbod nu te doen, anders zal het interval te kort zijn voor deze najaarsbooster.

Meer informatie over de tweede booster vindt u op www.laatjevaccineren.be.