Uitbreiding mobiele teams van Het PAKT

  • 24 september 2021

De mobiele teams worden versterkt en zullen extra inzetten op kwetsbare volwassenen en kwetsbare ouderen met psychische of psychiatrische problemen die momenteel niet in zorg geraken.

De versterking geldt zowel voor adviesvragen, indicatiestelling en ondersteuning van mantelzorgers en professionelen, als voor de begeleiding door de MOBiLteams (langdurige zorg) of de Mobiele Crisis Teams (acute psychiatrische zorg).

Vanaf 1 oktober kunnen kwetsbare volwassenen en ouderen aangemeld worden voor advies en coaching of begeleiding door de MOBiLteams, via het centrale nummer 09 / 230 56 46. De MOBiLteams richten zich tot mensen die langdurige begeleiding nodig hebben en dit op meerdere levensdomeinen.

Ten laatste vanaf 1 november kan de doelgroep aangemeld worden bij het Mobiele Crisis Team, via het centrale nummer: 09 / 332 14 14. Het crisisteam begeleidt mensen in een acute psychiatrische crisis gedurende maximum één maand.

Meer info over de werking van de teams vindt u op de website van Het PAKT 

Ondanks de aanzienlijke versterking, blijft er helaas een limiet aan het aantal begeleidingen die kunnen opgestart worden in zowel MOBILteams als het Mobiele Crisis Team.