Uitbreiding van beschermings-materiaal

  • 12 november 2020

De FOD Volksgezondheid heeft beslist om de strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen uit te breiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn. De uitbreiding komt er voor alle zorgverleners die nog geen beroep op beschermingsmateriaal hebben kunnen doen.

Deze verdeling is uitsluitend voor de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg. Voor alle zorgverleners die actief zijn in een zorginstelling (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, ...) is het de werkgever die zorgt voor het beschermingsmateriaal.

 

Beroepen die een nauw contact met de patiënt hebben

Beroepen die geen nauw contact met de patiënt hebben

- 500 handschoenen
- 50 overschorten
- 1 bril
- 500 chirurgische maskers

- 500 chirurgische maskers

 

Je kan alle informatie vinden via deze link.

Materiaal aanvragen? Ga naar https://appsu.health.belgium.be/materialrequests/. Je kan inloggen met je e-ID of de app Itsme.