Uitbreiding van beschermingsmateriaal

  • 5 november 2020

Uitbreiding van beschermingsmateriaal

"De FOD Volksgezondheid heeft nu beslist om de strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen uit te breiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn, met name alle zorgverleners die er nog geen beroep op hebben kunnen doen. Zorgverleners die reeds een strategische voorraad hebben ontvangen, komen dus niet in aanmerking voor deze actie."

 

Een brief met extra informatie vind je hier