In de zomermaanden heeft het team van de conventie psychologische functies in de eerstelijn niet stilgezeten: ondertussen zijn er meer dan 300 psychologen/orthopedagogen in Oost-Vlaanderen geconventioneerd! Herinner je dat deze conventie psychologische zorg betaalbaarder, toegankelijker en meer nabij wilt maken voor kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met milde tot matig ernstige psychische klachten. Bij een geconventioneerde psycholoog betalen cliënten 11 euro voor een individuele sessie (4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) en 2,5 euro voor een groepssessie. Meer info kan je terugvinden op de website van het RIZIV.

Voor de regio Schelde en Leie zijn we ondertussen compleet: hier zijn momenteel meer dan 20 geconventioneerde psychologen en orthopedagogen aan de slag. Een overzicht van alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen in je regio kan je terugvinden op onze nieuwe handige website: https://www.psy-ovl.be/

Hier kan je onder andere filteren op regio (eerstelijnszone), doelgroep (kinderen en jongeren of volwassenen) en aanbod (eerstelijnspsychologische zorg of gespecialiseerde psychologische zorg). Graag een warme oproep om deze website mee te verspreiden onder de eerstelijnswerkers in regio Schelde en Leie.

Vindplaatsen en groepssessies: stand van zaken

In april deden we een oproep aan organisaties om zich aan te melden als vindplaats in de regio. Vindplaatsen zijn laagdrempelige en toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Het zijn niet-stigmatiserende plaatsen waar de burger regelmatig aanwezig is voor een ander doeleinde dan psychische gezondheid. Deze plaats komt dus niet noodzakelijk overeen met het praktijkadres van de geconventioneerde psychologen en/of orthopedagogen. Dit kan bijvoorbeeld een buurtcentrum, dokterspraktijk, huis van het kind etc. zijn. Binnen de conventie worden deze plekken ingezet met als doel psychologische hulpverlening fysiek dichter bij burgers te brengen en tegelijkertijd de drempel te verlagen om hulp te zoeken voor psychische problemen. Verwacht wordt dat onze geconventioneerde psychologen en orthopedagogen zich de komende maanden meer en meer lokaal zullen verankeren.

Voor regio Schelde en Leie hebben we helaas erg weinig aanvragen voor vindplaatsen binnengekregen. Daarom doen we nogmaals een warme oproep om je aan te melden als vindplaats. Als je een ruimte beschikbaar wilt stellen voor individuele sessies, groepssessies, en/of goeie contacten hebt met een gemeenschap die je wilt toeleiden naar onze zorg: lees dan zeker hier verder, vul het formulier in voor de aanvraag of neem eens contact op met de lokale coördinator (voor contactgegevens: zie hieronder).

In het najaar van 2022 zal een beginnend aanbod aan groepssessies opstarten in de regio. Dit aanbod zal voorlopig vooral lokaal verspreid worden via huisartsen, scholen, etc. In regio Schelde en Leie is er nog ruimte om groepssessies te organiseren in 2023. Laat dus zeker van je horen indien je graag met ons iets opzet of weet hebt van bepaalde noden in de regio.

Voorstelling lokaal coördinator regio Meetjesland

Rosa De Geest is lokaal coördinator in het kader van de conventie psychologische functies in de eerstelijn en verantwoordelijk voor de eerstelijnszone regio Meetjesland en Schelde en Leie. Zij is het aanspreekpunt voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen uit de regio en ondersteunt bij de ontwikkeling van lokale samenwerkingsverbanden. De brug slaan tussen de geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnspartners is wat Rosa samen met jullie als lokale partners zal proberen te verwezenlijken.

Contactgegevens Rosa De Geest, lokaal coördinator ELZ Schelde en Leie en Meetjesland:

0492 34 35 84

rosa.degeest@psy-ovl.be