Update vaccinatiecampagne ELZ Dender 19/09/2022

 • 19 september 2022

Vorige week maandag werd de ‘herfstbooster’ campagne opgestart.  Ook de eerste uitnodigingen voor de tweede groep, de burgers tussen 18 en 65 jaar, zijn vertrokken.
In deze update geven we jullie een stand van zaken mee m.b.t. deze herfstcampagne. Daarnaast willen we vooral ook de oproep met jullie delen rond de registratie in QVAX

Hoge responsgraad

Tijdens de eerste week (van maandag 12 tot en met zondag 18 september) van deze nieuwe boostercampagne werden reeds 10.757 burgers gevaccineerd. 
Deze eerste prioriteitsgroep werd uitgenodigd met prebooking, er stond m.a.w. een datum en uur op hun uitnodigingsbrief.  Hierdoor weten we ook wat de eerste respons is van deze groep.  Slechts een 500-tal burgers uit deze groep annuleerden hun uitnodiging of kwamen niet opdagen.  Dit betekent dat we een responsgraad halen van meer dan 90% over deze eerste week.  Dit cijfer ligt beduidend hoger dan de verwachtingen en stemt ons uiteraard tevreden.
Voor ons ‘nieuwe’ vaccinatiecentrum in Dender Boonwijk was dit ook een nieuwe test, want de voorbije weken werden hier slechts beperkte aantallen ontvangen in de waakfase van de vaccinatiecampagne.  Deze aanzienlijke opschaling verliep heel vlot.  We konden alweer rekenen op onze trouwe groep medewerkers, waardoor alles heel vlot verliep, zonder wachttijden.

Oproep tot registratie in QVAX !!!

 • Voor deze nieuwe boostervaccinatie wordt ook QVAX opnieuw ter beschikking gesteld.

 • Iedereen die in aanmerking komt kan zich op deze elektronische reservelijst inschrijven via www.qvax.be om sneller uitgenodigd te worden voor zijn of haar herfstbooster.
 • Als vaccinatiecentrum kunnen wij uit deze reservelijst putten wanneer burgers niet komen opdagen of hun afspraak annuleren en hierdoor afspraakmomenten zouden blijven openstaan. 
 • Vanaf deze week wordt het werkschema gevuld zonder prebooking, m.a.w. door mensen die zelf hun afspraak kunnen inplannen.  Dit zorgt ervoor dat er nog heel wat vrije sloten zijn.  Langs de andere kant zien we dat slechts een 150-tal burgers binnen onze zone zich hebben geregistreerd in QVAX. Hierdoor zullen er minder burgers gevaccineerd worden, dan ons vaccinatiecentrum en onze medewerkers aan kunnen, aangezien wij niet in de mogelijkheid zijn om mensen van een reservelijst op te roepen voor een snelle afspraak en bijhorende vaccinatie.
 • Wie zich m.a.w. registreert via QVAX verzekert zichzelf van een snelle vaccinatie, nog voor de nieuwe COVID-19-golf op ons af komt.  U geeft bovendien zelf aan wanneer je beschikbaar bent (welke dagen, voormiddag/namiddag/avond) en zal dus ook niet worden uitgenodigd wanneer dit niet past voor jou.
 • Burgers die QVAX al hebben gebruikt tijdens de eerdere vaccinatiecampagne, moeten weten dat alle gegevens zijn gewist. Oude QVAX accounts bestaan niet meer en men zal een nieuw moeten aanmaken. 

Oproep om zich snel met het COVID-19-herfstvaccin te laten inenten

Volgens de meest recente wetenschappelijke modellen wordt tegen half oktober een nieuwe COVID-19-golf verwacht. 
De mogelijke gevolgen hiervan, namelijk meer besmettingen, ziektes, hospitalisaties en een nog hogere druk op de gezondheidszorg, kunnen ingedijkt worden indien een voldoende grote groep mensen zich laat vaccineren. Zoals ook de Hoge Gezondheidsraad concludeerde, is het voor de meest kwetsbaren, zorgpersoneel en mensen met een verminderde immuniteit belangrijk dat ze snel een inenting krijgen van het momenteel beschikbare aangepaste vaccin. 
We sommen nog eens de 3 belangrijkste argumenten op om onze bescherming vandaag te versterken:

 1. Een herfstbooster biedt een uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na COVID-besmetting. Wie gevaccineerd is, loopt veel minder kans om nog zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden.  De bescherming is hoog voor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen.
 2. De werkzaamheid van vaccins neemt geleidelijk aan af. Na een aantal maanden begint de werkzaamheid van de vaccins te verminderen.  Dat is vooral het geval voor de bescherming tegen besmetting en milde ziekte, maar ook in mindere mate voor de bescherming tegen zware ziekte.  Je opnieuw laten vaccineren zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden opnieuw versterkt wordt.
 3. In de herfst- en winterperiode worden opnieuw veel COVID-19-besmettingen verwacht. Volgens de meest recente wetenschappelijke modellen wordt tegen half oktober een nieuwe COVID-19-golf verwacht. 

Doelgroepen

 • De prioritaire groep van meest kwetsbare burgers (alle personen vanaf 65 jaar en mensen met een verzwakte immuniteit) en zorgprofessionals is binnen onze Eerstelijnszone reeds volledig uitgenodigd.  De oudsten onder hen kregen een uitnodiging met prebooking, de anderen kregen een uitnodiging zonder vermelding van datum en uur en kunnen zelf een voor hen gepast moment reserveren.
 • Deze week vertrokken ook reeds de eerste uitnodiging voor de resterende groep, de 18-64 jarigen.  Ook zij ontvingen een uitnodiging zonder vermelding van datum en uur.  Zoals steeds vertrekken de uitnodigingen van oud naar jong.  Vooral huisgenoten van kwetsbare groepen, zwangere vrouwen en personen tussen 50 en 64 jaar die kampen met obesitas, roken of veel alcohol consumeren adviseren wij om snel een afspraak vast te leggen.
 • Hoe je een afspraak maakt, bevestigt, verplaatst of weigert, lees je hier.
 • De vaccinatiecode op de uitnodigingsbrief is slechts één maand geldig.  Heeft men niet meteen gereageerd, maar wil men zich toch laten vaccineren? Geen probleem, men kan contact opnemen met ons callcenter en zij plannen samen met deze burgers een nieuwe afspraak in: 0800 99 502 (van maandag tot vrijdag, van 09:00-17:00)
 • Ben je een burger die een thuisvaccinatie wenst? Neem contact op met je huisarts. Een thuisvaccinatie kan enkel wanneer je je door gezondheidsproblemen niet kan verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, ook niet met hulp, dan zal je in overleg met je huisarts thuis gevaccineerd worden.
 • Jongeren en kinderen onder de 18 jaar kunnen nog geen herfstvaccin krijgen. Jongeren van 12 tot 17 die nog geen basisvaccinatie of booster kregen kunnen dit nog wel vragen. Hiervoor moeten ze wel zelf contact opnemen met ons vaccinatiecentrum.  Er wordt m.a.w. geen centrale uitnodiging verstuurd naar deze doelgroep. 
 • Kinderen tussen 5 en 12 kunnen ook nog een basisvaccinatie krijgen indien ze dit nog niet hebben gehad.

Veelgestelde vragen m.b.t. deze herfstcampagne

 • Bestaat de herfstbooster uit één of twee prikken?

De herfstvaccinatie bestaat uit één vaccin.
Sommige burgers merken op dat "Vaccin 1" vermeld staat op onder andere hun e-ticket dat ze ontvangen na bevestiging van hun herfstvaccinatie afspraak. Voor de herfstvaccinatiecampagne heeft de vermelding ‘Vaccin 1’ de betekenis van een 1/1 vaccin.
Het creëert soms verwarring onder burgers, waarbij wordt gedacht dat er mogelijks nog een 2e, 3e, ...  vaccin nodig is. 
Het is enkel bij de basisvaccinatie en dus meer specifiek de initiële campagne, dat men voor de 2 dosissen een e-ticket ontvangt die onderscheiden kunnen worden door "Vaccin 1" en "Vaccin 2". Omdat dat onderscheid nog steeds belangrijk is voor de basisvaccinatie, werd het niet aangepast in de huidige campagne.

 • Moet ik mij nog laten vaccineren als ik onlangs besmet ben geweest?

Het is nog onduidelijk in welke mate en hoe lang een eerdere COVID-besmetting bescherming biedt tegen een ernstiger ziekteverloop.  Ook na een eerdere infectie blijft er een risico dat je na een COVID-besmetting ernstig of langdurig ziek wordt.  Wacht minstens 14 dagen na het einde van de symptomen of een positieve PCR-test voor je een nieuw vaccin gaat halen.

 • Moet ik mij nog laten vaccineren als ik afgelopen zomer een gewoon boostervaccin ontving?

De mensen die zich in de zomer al lieten boosteren met een origineel vaccin, zoals een deel van de bewoners van de woonzorgcentra, 80-plussers en zorgprofessionals, worden daardoor al uitstekend beschermd. 
Zij komen met een minimum interval van 3 maanden wel opnieuw in aanmerking voor een 
volgende booster, deze keer met een aangepast vaccin.

Certificaten

 • Net zoals bij vorige vaccinaties, zal men ook na deze dosis een nieuw vaccinatiecertificaat bekomen.
 • Het certificaat van de vorige booster blijft echter ook nog (onbeperkt) geldig.  Wie basisvaccinatie en minstens 1 booster kreeg, beschikt m.a.w. over een geldig vaccinatiecertificaat, los van het al dan niet ingaan op de uitnodiging voor een herfstbooster.

Toch nog vragen ?

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie toch nog vragen, neem dan gerust contact op met ons callcenter op 0800 99 502 (van maandag tot vrijdag, van 09:00-17:00), of stuur een mail naar info@elzdender.be en wij proberen jou verder te helpen.